Jaký člověk byl Jan Amos Komenský a jaký byl jeho život?...

Po Janu Husovi další zážitkový projekt. Pan Jiří Folta připomněl opět hravou, interaktivní formou studentům ME2 a IT3 známé i méně známé skutečnosti ze života J. A. Komenského. Celé dopoledne proběhlo skutečně v duchu škola hrou.

Děkujeme panu Foltovi za zpestření konce školního roku.

Irena Mládková

Po celý školní rok, každou lichou středu na naší škole probíhaly projektové dny žáků základních škol. Projektové dny jsou součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II.

Programem prošlo okolo čtyř set dětí ze ZŠ Chýnov, Mladá Vožice, Opařany a Malšice. Zároveň probíhaly technické kroužky: Základy elektroniky, Základy elektrotechniky a Internet věcí. Všechny aktivity se setkaly s velkým ohlasem u žáků ZŠ a bezpochyby podpořily jejich zájem o studium technických oborů.

I my jsme byli se spoluprací se žáky základních škol spokojeni a velmi se těšíme na další projektové dny v novém školním roce.

Ve dnech 1.-3.6.2022 se naši studenti Martina, Eliška, Oliver a Marek zúčastnili třídenní výukové stáže Jaderná maturita v Jaderné elektrárně Temelín. Tuto zajímavou akci organizuje společnost ČEZ a.s.

Studenti měli jedinečnou příležitost účastnit se velmi zajímavých přednášek, setkat se a diskutovat s odbornými pracovníky elektrárny, osobně si prohlédnout strojovnu. Díky brýlím s virtuální realitou se mohli podívat i do nejstřeženějších míst JE.

Na závěr absolvovali vědomostní test Jaderná maturita. Všichni zúčastnění žáci byli z této akce nadšeni.

1. máj ... tak začíná prezentace šesti studentů ze SOŠIT Bratislava o pobytu na naší škole v rámci programu Erasmus+ . Nám blízká slovenština zněla v učebnách odborného výcviku dva týdny. Různorodý program pro sympatické studenty a jejich pedagogický doprovod připravili zde vyučující učitelé.

O náplň volného času se postaralo více zaměstnanců školy. Chlapci poznali Tábor, jeho blízké okolí, absolvovali výlety do turisticky zajímavých míst v jižních Čechách a samozřejmě také do Prahy. Počasí bylo po celé dva týdny velmi příznivé. Na krátkou návštěvu přijelo také vedení bratislavské školy.

Závěrečné rozloučení proběhlo v přátelské atmosféře, chlapci vytvořili vše vystihující prezentaci o svém pobytu a působení na naší škole. Věříme, že si domů odvezli nejen nové poznatky z odborné výuky, ale také příjemné zážitky ze společných aktivit.

V pátek 20. května se do školy "vrátil" náš bývalý student Ing. Petr Krch. Na velmi zajímavých přednáškách odkryl studentům třetích a prvních ročníků zákulisí fungování známého vyhledávače Seznam. Již teď se těšíme na podzimní pokračování.

Maturitní zkoušky se pomalu blíží ke svému konci a první absolventi opustili naši školu. Přejeme všem studentům třídy DME4 mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.

DME4 DME4 IT4 IT4

Také studenti třídy Informační technologie obdrželi maturitní vysvědčení. I vám přejeme šťastné vykročení do další fáze vašeho života.

 

Poslední opustili naši školu studenti učebních oborů Spojový mechanik a Elektrikář pro silnoproud. Všem úspěšným absolventům vše dobré do dalšího života.

 

 

Dne 19.5.2022 se třída SE2 zúčastnila odborného školení na téma teplárenské techniky a technologií, včetně výroby elektrické energie a její akumulace.

Prvním školitelem byla paní Gabriela Grunclová z firmy E-energy Planá nad Lužnicí, která studentům přiblížila firmu. Dále následovala přednáška zaměřená na výrobu a akumulaci elektrické energie včetně školení BOZP, kterou vedl pan Ing. Josef Havlík z firmy E-energy Planá nad Lužnicí. Oběma školitelům děkujeme.

Dne 20.5.2022 proběhla pro třídu SE2 odborná exkurze, která navazovala na školení z předchozího dne.

Studenti se seznámili s výrobou tepelné energie a především s výrobou a uchováním elektrické energie. Ověřili si takto své teoretické poznatky nabyté v praxi. Studenti SE2 touto cestou děkují vedení firmy C-energy za možnost exkurze a dále panu Ing. Josefu Havlíkovi za její vedení.

V . Šedivý, P. Musila

5. května byl krásný májový den a třídy ME1, ME2 a IT1B vyrazily na exkurzi do Národního technického muzea v Praze. Po dlouhé covidové pauze to byla jedna z prvních exkurzí, kterou jsme uspořádali.

V muzeu všechny pohltila krása technických exponátů dob minulých a Praha nás okouzlila nádhernou májovou atmosférou. Při procházce městem jsme si také připomněli výročí Pražského povstání v květnu 1945.

Od pondělí 16. 5. 2022 začaly na naší škole ústní maturitní zkoušky. Jejich výsledek je ještě daleko, ale už se radujeme z výsledků maturitních didaktických testů.

Podívejte se na úspěšnost našich studentů v jednotlivých oborech:

obor Český jazyk Anglický jazyk Matematika
Informační technologie 90% 95% 100%
Digitální telekomunikační technika 100% 100% 100%
Mechanik elektronik 91% 100% 100%

Také studenti, kteří se rozhodli pro matematiku rozšiřující, byli úspěšní.

Přejeme všem, aby stejně úspěšně zvládli i ústní maturitní zkoušku.