Dne 7. Září 2020 proběhl naší škole Sbírkový den se Světluškou na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým v ČR.

Děkujeme nejen všem, kteří do sbírky přispěli, ale také našim dobrovolníkům, kteří po celý den prodávali upomínkové předměty.

Do sbírky Světluška se nám podařilo vybrat 20 481 Kč.