Nový školní rok vítáme novými učebnami. Tentokrát se do nového kabátu oblékla učebna výpočetní techniky, kde došlo k výměně podlahové krytiny, nábytku a projektorů. Stejně tak prošla modernizací učebna jazyků, ve které byla provedena akustická úprava stropu.

učebna výpočetní techniky učebna výpočetní techniky jazyková učebna

Obě učebny, ale i všechny další se už společně s učiteli těší na Vás, studenty. Tak vykročte pravou.