Chotovinský školák

V říjnovém čísle časopisu Chotovinský školák vyšly hned dva články hodnotící spolupráci naší školy se základní školou v Chotovinách.

V článku "Jen pro kluky" žákyně 9. třídy píše o elektrotechnickém kroužku. Její spolužák svůj příspěvek nazval "Den na Spojích". Obě tyto aktivity probíhají v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I.

logo ZŠ Bernartice

 

O měsíc dříve se hodnocení stejného projektu objevilo na stránkách základní školy v Bernarticích v článku Projektový den - Střední škola spojů a informatiky

Za kladné ohlasy děkujeme.

Po delší době jsme se studenty navštívili divadlo Oskara Nedbala. Jednalo se o oblíbené scénické čtení nazvané Listování. Tentokrát to byla kniha Doppler od norského autora Erlenda Loe.

Vystupující opět nezklamali. Lukáš Hejlík perlil a Pavla Dostálová jako sobík Bongo byla úžasná. Těšíme se, jakou knihou nás autoři překvapí, na příštím Listování.

Mezi sty vybranými, převážně studenty gymnázií, účastníky letního intenzivního kurzu Introducion to Computer Science byla i sedmičlenná skupina studentů naší školy.

Kurz probíhal 2 týdny v učebnách ČVUT v Praze. Studenti zvládli základy jazyka Java formou přednášek v angličtině a odpoledních praktických cvičení, jejichž velkým přínosem bylo rozdělení do menších skupin.

Při cvičeních probíhaly bouřlivé diskuse, jak řešit zadaný problém, čí návrh je nejlepší, jak správně nebo nejúsporněji naprogramovat zadání. Jak sami účastníci říkají: „Bylo to náročné, ale stálo to za to.“

výstava My Way

Se staršími ročníky jsme navštívili výstavu děl autorů Vladimíra Franze a jeho partnerky Idy Saudkové. Kulturní odpoledne a procházku po Táboře jsme zakončili tou nejlepší zmrzlinou a kávou.

SAP 2018

20. září se uskutečnilo v Táboře na stadionu Míru okresní kolo atletických soutěží. Naše škola obsadila 4.místo a některé výkony stojí za zmínku: Míka Lukáš – 60m – 7,32s, skok daleký – 580cm, Cabadaj Jan – koule – 12,00m, Koucký Daniel – koule 11,38m, štafeta 4x200m – 1:38,68 porazila všechny soupeře.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

I.Mládková a J.Horálek, učitelé TV

Na počátku školního roku jsme vyrazil na tradiční výměnnou praxi k řemeslnické komoře v Chemnitz. Nejprve jsme vytvořili povinné foto u tradiční dominanty Chemnitz. Pak jsme se mohli pustit do jazykové animace, při které nám pomáhal náš dobrý přítel Rolf Pavel.

První týden jsme strávili v dílně elektroniky, kde jsme krok po kroku vystavěli datovou a telekomunikační kabeláž.

O víkendech bylo dost času vyrazit na výlety. Jazykovou animaci jsme doplnili návštěvou hornického muzea v Oelsnitz. Konal se tam zrovna festival páry. Parních strojů jsme viděli nespočet – malých, větších i těch největších.

Tradičně jsme zavítali i do muzea Augusta Horcha ve Zwickau. Letos v něm přibyl pavilon věnovaný Trabantům.

Druhý týden jsme si vyzkoušeli své dovednosti i znalost němčiny v elektrotechnických a IT firmách v Chemnitz a v Limbachu. Ještě závěrečné foto před řemeslnou komorou a na shledanou zase za rok.

Letošní „Burzu učebnic“, která se stala již pevnou součástí každoročního harmonogramu akcí Domova mládeže, máme úspěšně za sebou. Konala se 4. září. 2018 a tak jako v předešlých letech se nám podařilo zprostředkovat prodej a nákup učebnic několika desítkám žáků všech ročníků. Cestu k nám si našli i rodiče některých žáků.

burza zčebnic 2018 burza zčebnic 2018 burza zčebnic 2018

V tradici pořádání školní Burzy učebnic hodláme pokračovat i v letech příštích. Burza učebnic ušetří studentům peníze …

začátek školního roku na DM

K začátku nového školního roku patří pravidelné seznámení nově ubytovaných studentů s jejich novým „přechodným“ domovem. Při první společné procházce se studentům vždy snažíme ukázat důležitá místa pro jejich nadcházející čtyřletý pobyt.

Studenti tak poznali, kde je poliklinika, divadlo, Infocentrum, knihovna, autobusové, vlakové nádraží ale i blízké okolí školy a domova mládeže.

Ještě jednou je vítáme v našem kolektivu a přejeme jim hodně školních i osobních úspěchů.