studenti v Kostnici

Do táborského partnerského města v Německu, do Kostnice, se v rámci programu Erasmus+ vypravila malá skupinka studentů naší školy. Symbolicky nás přes Bodamské jezero převezl trajekt s názvem Tábor a na druhém břehu nás přivítal ředitel místní partnerské školy Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, pan Karl Knapp.

Čekaly nás dny plné zážitků nejen v prostorách jmenované školy, ale i ve firmě Siemens. Zapojili jsme se do výuky předmětů, které se také vyučují na naší škole, a v Siemensu pracovali žáci v dílnách, kde si tato firma vychovává své budoucí zaměstnance. Seznámili jsme se s projektem této školy na ostrově květin Mainau a Industrie 4.0.

Ve volném čase nám učitel informatiky pan Bernd Sommer ukázal zajímavosti města Kostnice a jejího okolí. Za zmínku stojí návštěva muzea Zeppelin ve Friedrichshafenu, největších vodopádů na Rýnu v Schaffhausenu, známé místní zříceniny, kterou dobyl sám Napoleon – Hohentwiel nebo zachovalého městečka Meersburg. Nezapomněli jsme ani na návštěvu muzea Mistra Jana Husa a také na místo, kde byl údajně upálen a které se označuje jako Husův kámen. Potěšilo nás, že i Jeroným Pražský je zde velmi známou osobností a že jméno Tábor nám všude pomyslně otvíralo dveře. Na závěr pobytu jsme navštívili veletrh škol a firem Jobdays v Singenu.

studenti v Kostnici studenti v Kostnici studenti v Kostnici

Zeppelin Gewerbeschule rozhodně patří velké poděkování za veškerou péči, kterou nám věnovala. Pro zajímavost, na této škole již deset let učí paní Helena Schäfer z Čech a my jsme pro ni dle jejích slov byli kouskem domova a příležitostí mluvit rodným jazykem. Rádi bychom navázali na tuto první průkopnickou studentskou výměnu i v dalších letech. Děkuji studentům naší školy, kteří jako první odvážně absolvovali tuto zahraniční cestu, a také všem učitelům z Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, kteří se nám po celou dobu pobytu věnovali.

Irena Mládková