Vodáckým putováním po řece Otavě ve dnech 17. – 21. června ukončila třída DITME 3 svůj třetí ročník. Parta, nálada i počasí byly výborné. Co více si přát? Byl to krásný závěr školního roku.

vodácký kurz vodácký kurz vodácký kurz

Díky všem, Irena Mládková

učeň roku

19.6.2019 proběhlo slavnostní předání výučních listů absolventům oboru Elektrikář pro silnoproud. Úvodní slovo náleželo starostovi města Tábora Štěpánu Pavlíkovi, který absolventům popřál hodně úspěchů v profesním i osobním životě. Následně ředitel školy Petr Draxler předal výuční listy deseti absolventům, z nichž nejúspěšnější byl Michal Fiala, který prospěl s vyznamenáním.

Zástupci hospodářské komory poté vyhlásili konečné pořadí soutěže Učeň roku, jejímž cílem je motivovat žáky v učebních oborech k co nejlepším studijním výsledkům. Žáci obdrželi hodnotné ceny poskytnuté generálním sponzorem firmou BRISK Tábor. Na 1. místě se umístil Michal Fiala, 2. místo obsadil Václav Jirásek a 3. místo Josef Šafrata.

Všem absolventům blahopřejeme

3. – 7.6. 2019 jsme se třídou IT 3 vypluli na krásnou jihočeskou řeku Otavu. Když se sejde výborná parta lidí a k tomu vám vyjde počasí, je z toho velmi povedená akce. Děkuji všem účastníkům a pedagogům za spolupráci.

vodácký kurz vodácký kurz vodácký kurz

Vedoucí kurzu Karla Machoňová

hvězda Jihočeské hospodářské komory pro SŠSI

Naše škola se účastnila již pátého ročníku interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou na výstavišti v ČB.

Letos bylo připraveno přes 200 interaktivních zážitků. Naše škola připravila netradiční technickou soutěž o ceny. Návštěvníci luštili stroboskopické nápisy, vytvářeli zvuky předepsané úrovně v dB, skládali slova z Morse značek a snažili se napodobit pohyb, který byl předepsán počítačem a snímán ultrazvukovým snímačem vzdálennosti.

Nově jsme také nabízeli možnost postavit si s páječkou v ruce několik jednoduchých elektronických konstrukcí. Spokojení návštěvníci si od našeho stánku odnášeli různobarevné blikající lampičky s mikropočítači, i bez nich. Akci připravují a realizují již tradičně i naši žáci 2. a 3. ročníků, kterým tímto děkujeme.

V pondělí 10. června 2019 převzal Martin Novák, absolvent oboru Informační technologie, z rukou prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu České republiky Čestné uznání pro studenty s výborným výsledkem z Matematiky plus.

Martin získal 46 bodů z 50, a umístil se tak na prvním místě mezi všemi žáky z odborných škol, kteří konali zkoušku z Matematiky plus.

ocenění studenta v Senátu

Gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchů ve studiu na ČVUT v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské obor Aplikace softwarového inženýrství.

Fotogalerie na stránkách Senátu

exkurze KOH – I – NOOR

V pátek 24.5.2019 navštívili žáci tříd IT3 a D1 závod firmy KOH – I – NOOR Mladá Vožice a.s. Po úvodním seznámení s historií podniku se studenti rozdělili na dvě skupiny. Každá dostala svého průvodce a měla možnost nahlédnout do provozu.

Workshop byl uspořádán Hospodářskou komorou v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I.

 

 

 

 

Krajská přehlídka SOČ proběhla ve čtvrtek 25.4.2019 v Českých Budějovicích. Náš reprezentační tým měl jedenáct studentů soutěžících s devíti pracemi v šesti různých kategoriích. Pět prací se umístilo na stupních vítězů.

V dosavadní historii účasti naší školy v krajském kole SOČ se nám zatím pokaždé podařilo získat alespoň jeden postup do celostátního kola. Tohoto cíle jsme dosáhli i tentokrát. Letošní zlato je pro nás o to cennější, že je z oblasti pro nás dosud nepokořené, tedy v kategorii Matematika a statistika.

SOČ 2019

1. místo
Matematika
žák 3. ročníku oboru Informační technologie Adam Hanuš
Průsečíky exponenciální a logaritmické funkce - postupuje do celostátního kola
2. místo
Učební pomůcky
žák 3. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Doležal
Loutkové divadlo s efekty
2. místo
Matematika
žáci 3. ročníku oboru Informační technologie Petr Henzl a Jan Kabíček
Rovnice přímky v rovině
3. místo
Fyzika
žák 4. ročníku oboru Informační technologie Martin Novák
Simulace přechodových dějů v RC článku
3. místo
Elektrotechnika
žák 4. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Novák
Infračervená střelnice II.

Ostatní práce také dosáhly úrovně hodné krajského kola a obsadily tři pátá místa a jedno šesté v kategoriích Učební pomůcky, Lesní a vodní hospodářství a Informatika. Autory prací byli studenti:  Leopold Polák - 3. ročník Digitální telekomunikační technika, Daniel Kubů - 3. ročník Mechanik elektronik, Václav Beneš a Jan Havlík oba 4. ročník Informační technologie.

Všem studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a Adamovi budeme držet palce v celostátním kole.