Je název preventivního programu městské policie, jehož cílovou skupinou jsou žáci prvních ročníků středních škol.

Ve čtvrtek 07. 11. 2019 v odpoledních hodinách přišel mezi nás na domov mládeže zástupce Preventivně informační skupiny, strážník, pan Ladislav Johančík. Cílem přednášky bylo srozumitelnou formou seznámit žáky s jejich právy, ale také s jejich povinnostmi po patnáctém roku věku, zároveň poukázat na nedodržování zákonů mezi mládeží.

Pro lepší názornost byla přednáška doplněna příklady, které strážníci řeší v praxi.

Přednáška byla teoretická s použitím projektoru.