vycházka Táborem

V neděli 1. září jsme v domově mládeže přivítali nové žáky. Hned v prvních dnech se žáky snažíme začlenit do života Domova, aby jejich adaptace v novém prostředí byla pokud možno bezproblémová. Proto, pravidelně na začátku školního roku podnikáme také společnou vycházku Táborem a po okolí školy. Žáci se seznámí s důležitými místy pro jejich nadcházející několikaletý pobyt. Všem jim přejeme hodně studijních i osobních úspěchů.