Krajská přehlídka SOČ proběhla ve čtvrtek 25.4.2019 v Českých Budějovicích. Náš reprezentační tým měl jedenáct studentů soutěžících s devíti pracemi v šesti různých kategoriích. Pět prací se umístilo na stupních vítězů.

V dosavadní historii účasti naší školy v krajském kole SOČ se nám zatím pokaždé podařilo získat alespoň jeden postup do celostátního kola. Tohoto cíle jsme dosáhli i tentokrát. Letošní zlato je pro nás o to cennější, že je z oblasti pro nás dosud nepokořené, tedy v kategorii Matematika a statistika.

1. místo
Matematika
žák 3. ročníku oboru Informační technologie Adam Hanuš
Průsečíky exponenciální a logaritmické funkce - postupuje do celostátního kola
2. místo
Učební pomůcky
žák 3. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Doležal
Loutkové divadlo s efekty
2. místo
Matematika
žáci 3. ročníku oboru Informační technologie Petr Henzl a Jan Kabíček
Rovnice přímky v rovině
3. místo
Fyzika
žák 4. ročníku oboru Informační technologie Martin Novák
Simulace přechodových dějů v RC článku
3. místo
Elektrotechnika
žák 4. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Novák
Infračervená střelnice II.

Ostatní práce také dosáhly úrovně hodné krajského kola a obsadily tři pátá místa a jedno šesté v kategoriích Učební pomůcky, Lesní a vodní hospodářství a Informatika. Autory prací byli studenti:  Leopold Polák - 3. ročník Digitální telekomunikační technika, Daniel Kubů - 3. ročník Mechanik elektronik, Václav Beneš a Jan Havlík oba 4. ročník Informační technologie.

Všem studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a Adamovi budeme držet palce v celostátním kole.

Do táborského partnerského města v Německu, do Kostnice, se v rámci programu Erasmus+ vypravila malá skupinka studentů naší školy. Symbolicky nás přes Bodamské jezero převezl trajekt s názvem Tábor a na druhém břehu nás přivítal ředitel místní partnerské školy Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, pan Karl Knapp.

Čekaly nás dny plné zážitků nejen v prostorách jmenované školy, ale i ve firmě Siemens. Zapojili jsme se do výuky předmětů, které se také vyučují na naší škole, a v Siemensu pracovali žáci v dílnách, kde si tato firma vychovává své budoucí zaměstnance. Seznámili jsme se s projektem této školy na ostrově květin Mainau a Industrie 4.0.

Ve volném čase nám učitel informatiky pan Bernd Sommer ukázal zajímavosti města Kostnice a jejího okolí. Za zmínku stojí návštěva muzea Zeppelin ve Friedrichshafenu, největších vodopádů na Rýnu v Schaffhausenu, známé místní zříceniny, kterou dobyl sám Napoleon – Hohentwiel nebo zachovalého městečka Meersburg. Nezapomněli jsme ani na návštěvu muzea Mistra Jana Husa a také na místo, kde byl údajně upálen a které se označuje jako Husův kámen. Potěšilo nás, že i Jeroným Pražský je zde velmi známou osobností a že jméno Tábor nám všude pomyslně otvíralo dveře. Na závěr pobytu jsme navštívili veletrh škol a firem Jobdays v Singenu.

Zeppelin Gewerbeschule rozhodně patří velké poděkování za veškerou péči, kterou nám věnovala. Pro zajímavost, na této škole již deset let učí paní Helena Schäfer z Čech a my jsme pro ni dle jejích slov byli kouskem domova a příležitostí mluvit rodným jazykem. Rádi bychom navázali na tuto první průkopnickou studentskou výměnu i v dalších letech. Děkuji studentům naší školy, kteří jako první odvážně absolvovali tuto zahraniční cestu, a také všem učitelům z Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, kteří se nám po celou dobu pobytu věnovali.

Irena Mládková

V březnu 2019 studenti 3. ročníků navštívili ČNB v Praze. Exkurze doplnila jejich znalosti bankovnictví v rámci výuky předmětu ekonomika. Po zhlédnutí dvou naučných filmů o historii a funkcích centrální banky jsme vstoupili opancéřovanými osmitunovými dveřmi do bývalého trezoru banky, kde se nachází zajímavá expozice „Lidé a peníze“. Poté jsme měli možnost potěžkat zlatou cihlu z ryzího zlata a zkontrolovat své bankovky a doklady. Za správné odpovědi v závěrečné soutěži si vítězové odnesli drobné ceny (magnetky či topné pelety slisované z rozdrcených vyřazených bankovek).

Ve středu 6. února se pod záštitou Městského úřadu Tábor konalo Mladé fórum 2019. Součástí akce byla i prezentace studie stavebních úprav Městské knihovny Tábor.

Naši školu zde reprezentoval tým studentů třídy IT3 ve složení Adam Hanuš, Petr Henzl, Matěj Konečný a Tomáš Špulák. Vypracovali rozpočet na realizaci dětského hřiště s elektrotechnickými herními prvky. Se svým projektem dosáhli v konkurenci 11 týmů z táborských středních a základních škol na 3. místo. Gratulujeme!

Studentům se dopoledne strávené se zástupci města a s žáky jiných škol moc líbilo. Ocenili novou zkušenost a možnost aktivně zasahovat do hodnocení soutěžních projektů.

 

 

14. února 2019 se v Českých Budějovicích konalo finále 10-ti družstev krajského přeboru středních škol v šachu.

Naše reprezentační družstvo : Robert Sigmund IT3, Matěj Chalupa DME3, Tomáš Prager IT2, Petr Komárek DIT4, Martin Novák IT4 a Pavel Novák DIT4 získalo v tomto finále cenné 8. místo (z celkového počtu 138-mi středních škol Jč kraje).

V absolutní klasifikaci jednotlivců mezi hráči na 1. šachovnici se náš Martin Novák IT4 umístil na 3. místě

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

 

Na domově mládeže byla vyhlášena soutěž amatérských fotografů na téma: „Ze života na domově mládeže“.

Cenu pro vítěze získal snímek autorů Matěj Chalupa a spol.

Gratulujeme!

 

 

S radostí oznamujeme, že dne 07. 02. 2019 jsme předali Psímu útulku pro nalezené psy v Táboře dárky, které byly nakoupeny z osmnácté dobrovolné sbírky.

Za vybranou částku 3.906 Kč, jsme tak na základě domluvy s vedoucí útulku nakoupili celkem 24 kusů antiparazitních obojků. Z toho 18 kusů - 65 cm a 1 kus - 65 cm obojek s přírodním olejem pro pejsky, 5 kusů - 35 cm pro kočky.

Ještě jednou poděkování všem za příspěvek.

29. 1. se v budově DDM v Táboře konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili dva naši studenti. V okresním kole se utkalo hned 16 soutěžících, přesto se naši studenti neztratili. Leopold Polák z DITME3 se umístil na 7. - 9. místě, Matěj Konečný ze třídy IT3 pak obsadil rovnou 2. místo a zasloužil se tak o postup do krajského kola.

Matějovi budeme v krajském kole držet pěsti.

Gratulujeme!